Vùng nguyên liệu nhà máy Dalatis

Công ty Công ty TNHH Xuân Thành Trang - Dalatis nằm trên cao nguyên Lâm Viên được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu và thổ nhưỡng. Rất thích hợp để phát triển cây ngành Nông nghiệp

Vườn ươm cây cải xoăn

Vườn ươm cây cải xoăn

Vườn ươm cây cải xoăn

Hợp tác với các chuyên gia: hợp tác xây dựng vùng trồng hữu cơ, hợp tác nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm.

Làng actiso Xuân Thành

Làng actiso Xuân Thành

Vườn trồng actiso

Vườn trồng actiso

Vườn trồng actiso

Vườn trồng actiso

Nhà máy chứng nhận An toàn thực phẩm- Với quy trình lựa chọn và kiểm soát nghiêm ngặt.

Nhà máy chế biến actiso

Nhà máy chế biến actiso

Máy sấy lạnh thông minh tại Dalatis

 

Máy xấy lạnh

Máy sáy lạnh Dalatis

Máy sấy lạnh

Máy xấy nguyên liệu

Máy sấy nguyên liệu

 

Nồi tiệt trùng

Nồi tiệt trùng

Nồi tiệt trùng


Đã thêm vào giỏ hàng